سامانه آموزش مجازی وادانا

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند

برای اولین بار به این صفحه آمده‌اید؟

کد سامانه: 38


نظر به تقبل هزینه دسترسی به محتوای ضبط شده كلاسها توسط واحدهای استان‌ها، دسترسی تمام دانشجویان به محتوای كلاس‌های ترم جاری باز شد. طبعا دانشجویانی كه مبالغی پرداخت كرده اند، برایشان در ترم آتی ذخیره خواهد شد.

واحدهای موجود در این سامانه: قائمشهر، اهواز، سما ساوه، سماکرج، مرکز بهار، پردیس علوم تحقیقات خوزستان

نحوه ورود اساتید

نام کاربری: edu@كدملي

رمز عبور: کدملی

نحوه ورود دانشجویان

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: شماره دانشجویي

***برای دانشجویان ورودی قبل از 99 ، شماره دانشجویی به همراه سه رقم ابتدایی کد واحدشان می باشد.***